???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Šiaurės Makedonijos valstybinės statistikos tarnybos specialistų mokomasis vizitas


Spalio 10–12 d., įgyvendinant TAIEX (Techninės pagalbos ir informacijos mainų) programą, bendradarbiaujant su Lietuvos statistikos departamentu, surengtas Šiaurės Makedonijos valstybinės statistikos tarnybos specialistų mokomasis vizitas dėl administracinių šaltinių duomenų integravimo statistikos tikslais.

Mokomojo vizito tikslas – palengvinti administracinių šaltinių naudojimą rengiant statistiką Lietuvos statistikos departamente, aptarti duomenų, gaunamų iš skirtingų šaltinių, integravimą, turimus statistinius metodus ir IT priemones, kai naudojami keli šaltiniai, ir pristatyti Lietuvos statistikos departamento darbą vertinimo ir kokybės srityje. Šio mokomojo vizito metu dalyviai dalijasi administracinių duomenų naudojimo rengiant statistiką patirtimi, aptaria administracinių duomenų kokybės vertinimo, konfidencialumo ir atskleidimo kontrolės klausimus.

Lietuvos statistikos departamento ekspertai pristato Lietuvos statistikos departamento įvairiose statistikos srityse naudojamus administracinių duomenų šaltinius bei naujovę – krizės inspiruotą pertvarką Lietuvos statistikos departamente – Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS).