???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Sprendžiami naštos mažinimo klausimai


2015 m. sausio 16 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos nariais. Šios asociacijos prezidentas Sigitas Babarskas akcentavo, kad reikėtų mažinti įmonėms privalomų pildyti statistinių ataskaitų skaičių, daugiau naudoti administracinius šaltinius, ilginti statistinių duomenų pateikimo terminus, nes ne visos įmonės suspėja iki nurodyto laiko parengti duomenis. Kiti Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos nariai išsakė savo nuomonę dėl konkrečių statistinių ataskaitų pildymo ir pateikimo laiku, diskutuota dėl tarpinių finansinių ataskaitų rengimo ir ketvirtinių duomenų, teikiamų Lietuvos statistikos departamentui, patikimumo.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė pristatė Lietuvos statistikos departamento naštos mažinimo politiką ir vykdomas priemones jai įgyvendinti. Atkreipė dėmesį, kad administracinių šaltinių duomenų panaudojimas, kasmetinė statistinių ataskaitų formų peržiūra, sudarytos sąlygos respondentams statistinius duomenis teikti elektroniniu būdu lemia įmonių laiko sąnaudų statistinei atskaitomybei rengti mažėjimą. 2014 m. vienas respondentas vidutiniškai skyrė 9,17 val. statistiniams duomenims parengti ir ataskaitoms pildyti. Generalinio direktoriaus pavaduotoja ragino asociacijos narius populiarinti elektroninę statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemą e. Statistika ir naudotis jos galimybėmis, taip pat informavo apie grįžtamąjį ryšį statistines ataskaitas teikiančioms įmonėms ir joms rengiamą lyginamąja statistiką, kurią galima rasti e. Statistikos sistemoje.

Lietuvos statistikos departamento Įmonių statistikos skyriaus vedėja Antanina Valiulienė susitikimo dalyviams papasakojo apie administracinius šaltinius, naudojamus rengiant Verslo struktūros statistinio tyrimo informaciją. Taip pat akcentavo, kad metinių finansinių ataskaitų duomenys nepakankamai reprezentuoja turtą pagal veiklas, todėl būtina rinkti detalius mažų ir vidutinių įmonių duomenis bei paragino naudotis e. Statistikos sistema ir rengti administracinių šaltinių duomenimis iš dalies užpildytas statistines ataskaitas. Tai žymiai sumažintų Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 pildymo laiką, nes dalis duomenų iš metinių finansinių ataskaitų ir Sodros į šią statistinę ataskaitą būna įkelti automatiškai. Tai pat e. Statistikos sistemoje respondentai gali rasti ir kitas iš dalies užpildytas statistines atskaitas.

Abi pusės sutarė dėl tolimesnių susitikimų ir bendradarbiavimo.