???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Techninis seminaras Turkmėnistane


Vykdydami Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Parama skatinant Europos Sąjungos statistikos teisės aktų ir statistikos standartų įgyvendinimą Rytų partnerystės šalyse ir Centrinėje Azijoje“, „GOPA Consultants“ – besivystančių ir pereinamojo laikotarpio šalių specialistai – su Lietuvos statistikos departamentu gruodžio 10–11 d. Ašchabade (Turkmėnistane) organizavo techninį seminarą, skirtą Rytų Europos, Kaukazo ir Vidurio Azijos šalims (REKVA).

Įgyvendinant Jungtinių Tautų vystymo programą Turkmėnistane, 2016 m. buvo inicijuotas bendras projektas kartu su Valstybiniu Turkmėnistano statistikos komitetu (TurkmenStat), siekiant pagerinti Turkmėnistano užsienio prekybos statistiką, kad ji atitiktų tarptautinius standartus. 2016–2018 m. Eurostatas prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo, suteikdamas ir finansuodamas ekspertų pagalbą, siekiant atnaujinti duomenų rinkimo ir apdorojimo procesą naudojant EUROTRACE programinę įrangą (programa, skirta išorinių užsienio prekybos duomenų rinkimui ir sklaidai šalies ir regioniniu lygmeniu). Tai suderinama ir atvira sistema, kurią galima pritaikyti pagal šalies ir regioninius reikalavimus ir panaudoti daugumai statistikos sričių. Eurostatas teikia galimybę naudotis EUROTRACE programa nemokamai, taip skatindamas bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis statistikos srityje.

Šiame bendrame Jungtinių Tautų vystymo programos Turkmėnistane ir Eurostato seminare buvo supažindinta su Valstybinio Turkmėnistano statistikos komiteto (TurkmenStat) patirtimi pereinant prie naujausios EUROTRACE versijos, pristatyta EUROTRACE programinės įrangos ir mokymo medžiagos versija rusų kalba, kuri galėtų būti naudinga kitoms rusakalbėms REKVA šalims, aptarti EUROTRACE privalumai ir sunkumai REKVA šalims; svarstytas EUROTRACE derinimas su kita programine įranga (pvz., muitinės duomenimis), pristatytos kitos prieinamos Eurostato parengtos bei išplatintos statistikos priemonės (pvz., nacionalinių sąskaitų rengimui numatyta programinė įranga ERETES), aptarta platesnė geros kokybės statistinių duomenų teikimo sistema užsienio prekyboje ir kt. (bendra kokybės sistema, kokybės ataskaitos, statistikos sričių peržiūros).

Kartu su dalyviais iš REKVA šalių nacionalinių statistikos institucijų ir ekspertais, prisidėjusiais prie EUROTRACE vystymo, seminare taip pat dalyvavo Jungtinių Tautų Statistikos departamento (JTSD), CIS-STAT, Eurostato, ELPA, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK), Jungtinių Tautų vystymo programos Turkmėnistane, Turkmėnistano valstybinės muitinės tarnybos atstovai.