???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Ukrainos statistikos tarnybos specialistų mokomieji vizitai

 

Gegužės 23–26 ir 29–31 d., Vilnius.

Lietuvos statistikos departamente įvyko Ukrainos statistikos tarnybos specialistų mokomieji vizitai statistikos organizavimo ir perėjimo prie NACE klasifikatoriaus 2 redakcijos bei pramonės statistikos rengimo metodiniais klausimais.

Šių vizitų metu buvo aptartos tokios temos: Lietuvos statistikos metodologija ir organizavimas, laiko eilučių perskaičiavimas atgaline data (angl. backcasting), struktūrinės statistikos ir nacionalinių sąskaitų sistemos ryšys, įmonių registro sudarymas, PRODCOM sąrašo taikymas gaminių gamybos tyrime, probleminiai perėjimo nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red. aspektai.