• 1528 m. pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas visuotinis „žemininkų" surašymas;

 • 1861 m. atlikti Vilniaus gubernijos gyventojų religinių ir tautinių santykių tyrimai;

 • 1897 m. atliktas pirmasis gyventojų surašymas pagal lyties, tikybos, verslo, amžiaus ir kitus požymius;

 • 1878, 1888 ir 1905 m. atlikti žemės ūkio surašymai;

 • 1908 m. atliktas pramonės surašymas;

 • 1919 m. rugsėjo 6 d. įkurtas Bendrosios statistikos departamentas. Direktoriumi paskirtas V. Petrulis;

 • 1921 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Centralinis statistikos biuras. Direktoriumi paskirtas G. Feterauskas;

 • 1921 m. gegužės 21 d. paskelbti Centralinio statistikos biuro ir Nuolatinės statistikos komisijos statutai;

 • 1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo įstatymą;

 • 1923 m. atliktas pirmasis Visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas;

 • 1923 m. spalio 3 d. prie Centralinio statistikos biuro prijungtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio statistikos skyrius;

 • 1924 m. pradėta rengti užsienio prekybos statistika;

 • 1927 m. pirmą kartą sudarytas Lietuvos mokėjimų balansas;

 • 1927 m. birželio mėn. 3 d. Centralinio statistikos biuro direktoriumi paskirtas A. Rimka;

 • 1930 m. birželio 24 d. Ministrų Kabinetas priėmė Valstybės statistikos įstatymą;

 • 1930 m. įvyko visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas. 1932 m. jo duomenys paskelbti trimis kalbomis;

 • 1940 m., prasidėjus sovietinei okupacijai, Lietuvos statistika tapo sovietinės statistikos sistemos dalimi;

 • 1990 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtas Lietuvos statistikos departamentas; (Statistikai vadovavo: V. Jankauskas (1990–1992), V. Trukšinas (1992–1993), K. Zaborskas (1993–1997), P. Adlys (1997–2001), A. Šemeta (2001–2008), V. Lapėnienė (2009–2019);

 • 1993 m. spalio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

 • 1995 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos tarnybos pasirašė Bendrąjį pareiškimą su Eurostatu;

 • 1999 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas. 1999 m. gruodžio 31 d. jis paskelbtas ,,Valstybės žiniose" Nr. 114;

 • 2000 m. Lietuva baigė derybas dėl stojimo į ES derybinės pozicijos 12 skyriaus „Statistika";

 • 2001 m. vyko Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas;

 • 2003 m. vyko Visuotinis žemės ūkio surašymas;

 • 2004 m. Lietuvos statistika tapo Europos Statistikos sistemos (ESS) pilnateise nare;

 • 2007 m. lapkričio mėn. Lietuvos statistikai įteiktas atitiktį ISO 9001:2000 reikalavimams patvirtinantis sertifikatas;

 • 2010 m. gegužės–rugsėjo mėn. vyko Visuotinis žemės ūkio surašymas;

 • 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojus pakeistam Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui, Statistikos departamentas tapo dalyvaujančia formuojant valstybės politiką finansų ministrui paskirtoje statistikos valdymo srityje ir šią politiką įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga;

 • 2010 m. spalio 20-ąją Statistikos departamentas kartu su pasaulio statistikų bendruomene pirmą kartą paminėjo pirmąją Pasaulinę statistikos dieną;

 • 2010 m. buvo pakartotinai patvirtintas šios sistemos atitikimas ISO 9001:2008 standarto reikalavimams;

 • 2011 m. pirmą kartą Lietuvos visuotinių gyventojų surašymų istorijoje Statistikos departamentas gyventojams sudarė sąlygas kovo 1–16 d. susirašyti internetu;

 • 2013 m. trečią kartą patvirtinta Lietuvos statistikos departamento kokybės vadybos sistemos atitiktis kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2008 reikalavimams ir įteiktas tai liudijantis sertifikatas;

 • 2013 m. vasario 20 d. visuomenei pristatytas Oficialiosios statistikos portalas;

 • Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Lietuva. Lietuvos statistikos departamentas pirmininkavo  ES Tarybos Statistikos darbo grupei;

 • 2014 m. rugsėjo 6 d. buvo minima Lietuvos valstybės statistikos 95-erių metų sukaktis;

 • Nuo 2015 m. pradžios gyventojai, atrinkti į Lietuvos statistikos departamento atliekamus statistinius tyrimus, gali savarankiškai pildyti ir teikti anketas internetu;

 • 2016 m. spalio 6 d. ketvirtą kartą sertifikuota Lietuvos statistikos departamento vadybos sistema, patvirtinant jos atitiktį ISO 9001:2015 standarto reikalavimams;

 • 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymo redakcija;

 • 2018 m. liepos 5 d. Lietuvai tapus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pilnateise nare, Lietuvos statistika pradėjo dalyvauti šios pasaulinės organizacijos statistikos srities veikloje;

 • 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos statistikos departamento informacijos saugumo valdymo sistema pirmą kartą sertifikuota pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartą;

 • Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo nauja Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūra. Struktūriniai pertvarkymai atlikti siekiant efektyviau organizuoti vidaus valdymo ir oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos procesus, užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių paskirstymą;

 • 2019 m. rugsėjo 6 d. buvo minimas Lietuvos statistikos 100-metis.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-02