• 1528 m. pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas visuotinis „žemininkų" surašymas;

 • 1861 m. atlikti Vilniaus gubernijos gyventojų religinių ir tautinių santykių tyrimai;

 • 1897 m. atliktas pirmasis gyventojų surašymas pagal lyties, tikybos, verslo, amžiaus ir kitus požymius;

 • 1878, 1888 ir 1905 m. atlikti žemės ūkio surašymai;

 • 1908 m. atliktas pramonės surašymas;

 • 1919 m. rugsėjo 6 d. įkurtas Bendrosios statistikos departamentas. Direktoriumi paskirtas V. Petrulis;

 • 1921 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Centralinis statistikos biuras. Direktoriumi paskirtas G. Feterauskas;

 • 1921 m. gegužės 21 d. paskelbti Centralinio statistikos biuro ir Nuolatinės statistikos komisijos statutai;

 • 1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo įstatymą;

 • 1923 m. atliktas pirmasis Visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas;

 • 1923 m. spalio 3 d. prie Centralinio statistikos biuro prijungtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio statistikos skyrius;

 • 1924 m. pradėta rengti užsienio prekybos statistika;

 • 1927 m. pirmą kartą sudarytas Lietuvos mokėjimų balansas;

 • 1927 m. birželio mėn. 3 d. Centralinio statistikos biuro direktoriumi paskirtas A. Rimka;

 • 1930 m. birželio 24 d. Ministrų Kabinetas priėmė Valstybės statistikos įstatymą;

 • 1930 m. įvyko visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas. 1932 m. jo duomenys paskelbti trimis kalbomis;

 • 1940 m., prasidėjus sovietinei okupacijai, Lietuvos statistika tapo sovietinės statistikos sistemos dalimi;

 • 1990 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtas Lietuvos statistikos departamentas; (Statistikai vadovavo: V. Jankauskas (1990–1992), V. Trukšinas (1992–1993), K. Zaborskas (1993–1997), P. Adlys (1997–2001), A. Šemeta (2001–2008), V. Lapėnienė (2009–2019);

 • 1993 m. spalio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

 • 1995 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos tarnybos pasirašė Bendrąjį pareiškimą su Eurostatu;

 • 1999 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas. 1999 m. gruodžio 31 d. jis paskelbtas ,,Valstybės žiniose" Nr. 114;

 • 2000 m. Lietuva baigė derybas dėl stojimo į ES derybinės pozicijos 12 skyriaus „Statistika";

 • 2001 m. vyko Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas;

 • 2003 m. vyko Visuotinis žemės ūkio surašymas;

 • 2004 m. Lietuvos statistika tapo Europos Statistikos sistemos (ESS) pilnateise nare;

 • 2007 m. lapkričio mėn. Lietuvos statistikai įteiktas atitiktį ISO 9001:2000 reikalavimams patvirtinantis sertifikatas;

 • 2010 m. gegužės–rugsėjo mėn. vyko Visuotinis žemės ūkio surašymas;

 • 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojus pakeistam Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui, Statistikos departamentas tapo dalyvaujančia formuojant valstybės politiką finansų ministrui paskirtoje statistikos valdymo srityje ir šią politiką įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga.

 • 2010 m. spalio 20-ąją Statistikos departamentas kartu su pasaulio statistikų bendruomene pirmą kartą paminėjo pirmąją Pasaulinę statistikos dieną.

 • 2010 m. buvo pakartotinai patvirtintas šios sistemos atitikimas ISO 9001:2008 standarto reikalavimams.

 • 2011 m. pirmą kartą Lietuvos visuotinių gyventojų surašymų istorijoje Statistikos departamentas gyventojams sudarė sąlygas kovo 1–16 d. susirašyti internetu.

 • 2013 m. trečią kartą patvirtinta Lietuvos statistikos departamento kokybės vadybos sistemos atitiktis kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2008 reikalavimams ir įteiktas tai liudijantis sertifikatas.

 • Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Lietuva. Lietuvos statistikos departamentas pirmininkavo  ES Tarybos Statistikos darbo grupei.

 • 2014 m. rugsėjo 6 d. buvo minima Lietuvos valstybės statistikos 95-erių metų sukaktis.

 • 2016 m. spalio 6 d. ketvirtą kartą sertifikuota Lietuvos statistikos departamento vadybos sistema, patvirtinant jos atitiktį ISO 9001:2015 standarto reikalavimams;

 • 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymo redakcija;

 • 2018 m. liepos 5 d. Lietuvai tapus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pilnateise nare, Lietuvos statistika pradėjo dalyvauti šios pasaulinės organizacijos statistikos srities veikloje.

 • 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos statistikos departamento informacijos saugumo valdymo sistema pirmą kartą sertifikuota pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartą.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-09-09