1 priedas. Statistinės informacijos rengimo proceso schema (PDF) 
2 priedas. Anketa statistinio atskleidžiamumo poreikiui nustatyti (PDF) 
3 priedas. Rizikų apskaičiavimo ir statistinio atskleidimo metodų taikymo pavyzdžiai naudojant R paketą (PDF) 
 


Dokumento atnaujinimo data: 2023-08-24