Oficialioji statistika yra svarbi demokratinės visuomenės dalis, ji reikalinga priimant politinius bei ekonominius sprendimus šalies ir ES mastu, padeda stebėti jų įgyvendinimą, vertinti pasiektą pažangą, supažindina visuomenę su valstybės ekonominiais, demografiniais ir socialiniais procesais, visuomeniniais ir aplinkos pokyčiais.

 

Oficialiąją statistiką tvarkančios institucijos

ES programą įgyvendinančios institucijos

Statistikos kolegija

Lietuvos statistikų sąjunga


Dokumento atnaujinimo data: 2023-05-24