Lietuvos statistikų sąjunga yra visuomeninė savanoriška statistikų organizacija, jungianti narius, kurie domisi statistikos veikla ir prisideda prie jos plėtros.

Sąjungos veiklos tikslai yra studijuoti ir tyrinėti statistikos teorines ir praktines problemas, teikti pasiūlymus ir konsultuoti, diegiant mokslo pasiekimus praktikoje; ugdyti savo narių dorovingą profesijos supratimą, solidarumą, kelti jų kvalifikaciją.

Lietuvos statistikų sąjunga aktyviai dalyvauja sprendžiant aktualius statistikos teorijos ir praktikos klausimus. Vis dažniau sąjunga kartu su Lietuvos statistikos departamentu bendromis jėgomis sprendžia svarbiausių tyrimų bei surašymų problemas. Sąjunga daug prisidėjo ir pateikė vertingų siūlymų svarstant gyventojų ir žemės ūkio surašymų programas, organizacinius ir metodinius principus.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-05-24