Atgal

Atveriami gyventojų pajamų mokesčio ir išlaidų duomenys


Nuo šiandien Lietuvos atvirų duomenų portale atveriami gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų ir gyventojų pranešimų apie išlaidas duomenys.

Apie atvirų duomenų vertę diskutuoti nebereikia – pandeminis laikotarpis parodė, kad ne tik mokslininkams, analitikams ar duomenų produkcijos kūrėjams, bet ir plačiajai visuomenei jie gali būti įdomūs ir reikalingi. Šiandien atveriami Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų rinkiniai neabejotinai vertingi analizuojant gyventojų sumokamus mokesčius ir patiriamas išlaidas, leidžiančias sumažinti apmokestinamąsias pajamas.

Šie duomenų rinkiniai yra pirmieji parengti bendradarbiaujant trims institucijoms – Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos statistikos departamentui ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui. Jais pradedamas naujas procesas valstybės duomenų ūkyje – centralizuotas ir automatizuotas skirtingose institucijų sistemose kaupiamų duomenų atvėrimas.

Naujas „žaidėjas“ valstybės duomenų atvėrimo „smėliadėžėje“

Praėjusių metų viduryje priimtame Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme atsirado nauja nuostata – perduodamos duomenų rinkinius į Lietuvos atvirų duomenų portalą, institucijos naudojasi Vyriausybės įgaliotos institucijos valdomos valstybės informacinės sistemos funkcionalumu. Tai reiškia, kad į Atvirų duomenų portalą atvertini valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenys teikiami per Lietuvos statistikos departamento valdomą Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS). Kitaip tariant – valstybės mastu centralizuojamas ir automatizuojamas valstybės informacinių sistemų atvėrimas.

„Duomenų atvėrimą mes suvokiame kaip vieną iš VDV IS funkcijų ir plėtros galimybių. Šis tikslas neišvengiamas dar ir dėl to, kad nemenką dalį planuojamų atverti viešojo sektoriaus duomenų gauname oficialiajai statistikai rengti – panaudodami gautus duomenis ne tik statistikai gaminti, bet ir atverdami juos sumažintume funkcijų dubliavimą tarp institucijų ir atvėrimo naštą, tenkančią duomenis atveriančioms institucijoms. Ir atvirkščiai, gavę institucijų duomenis atvėrimui, galėtume panaudoti juos rengdami oficialiąją statistiką. Be to, galėtume atverti ne izoliuotus atskirų institucijų duomenų rinkinius, o sujungtus, taip padidindami jų turinio vertę“ – teigia Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Privatumas vs. Tikslumas ir detalumas

Atvertame gyventojų pajamų mokesčio ir išlaidų duomenų rinkinyje asmens duomenys yra visiškai apsaugoti nuo galimo atskleidimo. Tai viena sudėtingiausių užduočių Lietuvos statistikos departamento specialistams, atsakingiems už konfidencialumo užtikrinimą.

„Esame įpratę dirbti su agreguotais duomenimis, todėl rasti „aukso vidurį“ ir užtikrinti asmens duomenų saugą tuo pat metu išlaikant jų tikslumą ir detalumą nėra lengva. Tinkamiausių metodų paieškos ir taikymas kol kas užtrunka, tačiau kiekvienas sėkmingas metodo pritaikymas kuria precedentą kitiems duomenų rinkiniams“ – optimistiškai nusiteikusi generalinio direktoriaus pavaduotoja dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, Konfidencialių duomenų valdymo komisijai.

Artimiausiu metu, bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, planuojama atverti gyventojų pajamų duomenis. Iš viso šiais metais Lietuvos statistikos departamentas padės atverti duomenis beveik trisdešimčiai institucijų.

 

Primename – teikti poreikį naujiems atvirų duomenų rinkiniams galite Lietuvos atvirų duomenų portale https://data.gov.lt/.

 

Pasiteirauti:
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus
patarėja Giedrė Norvaišienė
El. p. duomenys@stat.gov.lt

VDV IS https://duomenys.stat.gov.lt/atviri-duomenys/;
Atvirų duomenų portalas https://data.gov.lt/