Atgal

Atvertas Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkinys


Tęsiame valstybės duomenų atvėrimą per Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. Dalijamės atvertu Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniu – Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas.

Sąraše pateikiami įregistruotų, patikslintų, išregistruotų įrenginių registracijos duomenys: veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas ir juridinio asmens kodas; organinius tirpiklius naudojančio įrenginio pavadinimas ir adresas; veiklos rūšis; data (įregistravimo, tikslinimo, išregistravimo); organinio tirpiklio suvartojimo riba; išmetamų LOJ kiekio monitoringo reikalavimai; Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo data, numeris.