Atgal

Atverti Aplinkos apsaugos agentūros, Finansų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamento duomenys


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų rinkiniai.

Aplinkos apsaugos agentūros rinkinyje Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys pateikiama informacija apie Lietuvos valstybinio aplinkos oro monitoringo automatinių stočių sistemą, kurią sudaro 14 miesto oro kokybės tyrimų stočių, veikiančių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kėdainių, Naujosios Akmenės ir Mažeikių miestuose ir 3 integruoto monitoringo stotys, veikiančios Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos nacionaliniuose parkuose. Automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse matuojamos šių teršalų koncentracijos: kietųjų dalelių KD10, smulkesnių kietųjų dalelių KD2,5, azoto oksidų (NO2, NOx, NO), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3), benzeno ir gyvsidabrio.

Finansų ministerijos rinkinyje 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų projektų įgyvendinimo duomenys pateikiama detali informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių projektų įgyvendinimą (projektų sutartys, stebėsenos rodikliai, sutarčių projektų biudžetas, sutarčių priemonės, finansavimo formos, uždaviniai, veiklos, projekto mokėjimo prašymai, projekto pirkimo planai, ataskaitos po finansavimo pabaigos ir kt.).

Informatikos ir ryšių departamento duomenų rinkiniai: