Atgal

Atverti atliekų susidarymo ir tvarkymo, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimo ir būsto išlaidų kompensacijų duomenys


Tęsiame valstybės duomenų atvėrimą – Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Aplinkos apsaugos agentūros, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos (LR) vidaus reikalų ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų rinkiniai.

Aplinkos apsaugos agentūros rinkinyje Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys pateikiami duomenys apie LR susidarančių (surinktų iš atliekų darytojų bei susidariusių kitų atliekų tvarkymo metu) ir tvarkomų atliekų kiekius. Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (www.gpais.eu) kaupiami apibendrinti kalendorinių metų duomenys, sugrupuoti pagal atliekų rūšį ir jų tvarkymo veiklas.

Migracijos departamento rinkinyje Duomenys apie teisės gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimą skelbiami duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems buvo išduoti ar pakeisti leidimai laikinai gyventi LR, LR ilgalaikio gyventojo leidimai gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ir leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės. Rinkinyje taip pat rasite informaciją apie Europos Sąjungos piliečius ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečius, kuriems buvo išduoti ar pakeisti teisės laikinai ir teisės nuolat gyventi LR pažymėjimai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rinkinyje Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir (arba) karštam vandeniui kompensacijų duomenys pateikiama informacija pagal komunalines paslaugas ir savivaldybes.