Atgal

Atverti Augalininkystės tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenų rinkiniai.

Augalininkystės tarnybos duomenų rinkiniai:


Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų rinkinyje Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys pateikiami Valstybinės mokesčių inspekcijos formos 1-VP suvestiniai duomenys apie per ataskaitinį laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios gautas įplaukas, pagal įplaukų (mokesčių) rūšis ir jų paskirstymą valstybės ir savivaldybių biudžetams.