Atgal

Atverti du Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti dar du Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai – Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys ir Ežerų valstybinio monitoringo duomenys.

Pirmajame rinkinyje pateikiami teršalų išmetimų į aplinkos orą Lietuvoje iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių apskaitos duomenys. Ūkio sektoriai, kurių išmetamų teršalų apskaita vykdoma – energetika, transportas, žemės ūkis, namų ūkiai, pramonė, atliekos. Tuo tarpu antrajame rinkinyje nurodomi ežerų valstybinio monitoringo fizikiniai-cheminiai ir pavojingų medžiagų duomenys.