Atgal

Atverti duomenys apie gyventojų pajamas


Gyventojai Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaravo per 2020 m. gavę 29,085 mlrd. pajamų1. Didžiąją jų dalį (67 proc.) sudarė darbo pajamos ir socialinės išmokos. Individualios veiklos pajamos sudarė 13 proc. deklaruotų pajamų, beveik tiek pat (12 proc.) pajamų gauta iš turto pardavimo ar kitokio perleidimo. Palūkanos nesudarė nė procento gaunamų pajamų. Kitos pajamos sudarė 8 proc. gaunamų pajamų.

Šie duomenys gauti iš atverto naujo duomenų rinkinio apie gyventojų pajamas. Jų šaltinis – Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos gyventojų pajamų deklaracijos.

Nuasmeninti duomenys pateikiami pagal pajamų rūšį, savivaldybę. Duomenų rinkinys bus atnaujinamas kasmet pagal pateiktas gyventojų pajamų deklaracijas.

Šie duomenys iš pradžių patenka į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, vėliau rengiami skelbti ir skelbiami Atvirų duomenų portale www.data.gov.lt

Jie leidžia analizuoti, kiek gyventojai gauna ir deklaruoja pajamų iš darbo užmokesčio ir socialinių išmokų, individualios veiklos, turto pardavimo ar kitokio perleidimo, palūkanų, kitų pajamų.

Nuo praėjusių metų spalio Vyriausybė pavedė Lietuvos statistikos departamentui padėti institucijoms atverti savo duomenis – aprašyti teikimo tvarką, įvesti konfidencialumo taisykles, juos sutvarkyti ir parengti skelbti.

Šiais metais Lietuvos statistikos departamentas padės atverti duomenis maždaug trisdešimčiai valstybės institucijų. 

______________________________________
1
Pateikiama apibendrinta informacija iš atvirų duomenų rinkinio, kuriam pritaikyti konfidencialumo metodai, todėl kai kurių įrašų iš pajamų deklaracijų šiame rinkinyje nėra arba jų deklaruotos sumos yra pakeistos. Tačiau tokie įrašai sudaro nereikšmingą viso duomenų rinkinio dalį.


Kontaktinė informacija
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5)  236 4888
El. p. info@stat.gov.lt