Atgal

Atverti paskutiniai projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ duomenų rinkiniai


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti paskutiniai projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ duomenų rinkiniai. Paskutinius duomenis atvėrė Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Augalininkystės tarnybos duomenų rinkiniai:


Aplinkos apsaugos agentūros rinkinyje Metinių nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenys pateikiami ūkio subjektų nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenys apie ūkio subjektų su nuotekomis į aplinką išleistus teršalus, nuotekų kokybę, nuotekų valymo įrenginius, išleistuvus ir priimtuvus.

Aplinkos apsaugos departamento rinkinyje Ūkio subjektų metiniai patikrinimai pateikiama bendra informacija apie ūkio subjektų metinius patikrinimus (dokumento registravimo data, objekto tipas, tikrinta veikla ir kt.).

Valstybės duomenų agentūra kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ilgiau nei metus intensyviai pildė Lietuvos atvirų duomenų portalą naujais atvirų duomenų rinkiniais. Valstybės duomenų agentūros dalyvavimas projekte baigėsi, džiaugiamės, kad kartu su kolegomis iš IVPK ir kitų institucijų pavyko atverti 181 didelės brandos ir viešojo sektoriaus detalių duomenų rinkinį. Ačiū kolegoms!

Tačiau tai nereiškia, kad viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas sustos – atvirkščiai – startavome su ambicingu Naujos kartos Lietuvos plano projektu „Valstybės informacinių išteklių integracija į valstybės duomenų ežerą“, kuris numato ne tik kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių integraciją į bendrą duomenų ekosistemą bei jų duomenų atvėrimą, bet ir šių išteklių inventorizaciją, leisiančią sukurti viešą duomenų katalogą. Laukia klaidus ir akmenėtas kelias, bet turime tvirtas kojas ir gerus batus!

Primename: atviri duomenys – tai itin detalūs duomenys, kuriems pritaikytas konfidencialumo principas ir kurie yra neatlygintinai prieinami visiems norintiesiems. Juos galite rasti Lietuvos atvirų duomenų portale.