Atgal

Atviri sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys


Atveriamas duomenų rinkinys – Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys. Šie duomenys bus teikiami iš Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos, kurios valdytojas ir tvarkytojas yra Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Rinkinyje pateikiami aktualūs duomenys apie licencijas, suteikiančias teisę juridiniams asmenims verstis sveikatos priežiūros veikla ir teikti  sveikatos priežiūros paslaugas licencijoje nurodytais veiklos adresais.

Iš viso šiame rinkinyje pateikiami apie 3000 juridinių asmenų licencijų duomenys. Duomenys atnaujinami kasdien.

Duomenų atvėrimas – prioritetinė Lietuvos statistikos departamento veikla, vykdoma kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu. Atveriame savo duomenis bei, naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema, padedame duomenis atverti kitoms institucijoms. Kas savaitę parengiame vartotojams naujų atvirų duomenų rinkinių. Atviri duomenys mažina mūsų darbo sąnaudas – gauname mažiau užklausų.

Primename, kad Atvirų duomenų portale galite teikti komentarus dėl jau atvertų duomenų, kviečiame aktyviai išsakyti naujų atvertinų duomenų poreikį. Tai leis mums geriau ir tikslingiau planuoti atvėrimo veiklą.