Atgal

Bendradarbiavimas su IPA šalimis


Įgyvendinant ES regioninį projektą IPA 2017 statistikai, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo statistikos tarnybų dalyviams š. m. rugsėjo 29–spalio 1 d. organizuojamas nuotolinis seminaras (mokomasis vizitas) statistikos kokybės klausimais; spalio 5–8 d. – Įmonėms suteiktų paslaugų kainų indekso skaičiavimo klausimais.

Pirmojo seminaro metu Lietuvos statistikos departamento ekspertų grupė pristatė įvairius su kokybės vadyba ir procesų valdymu nacionalinėse statistikos institucijose susijusius klausimus. Keistasi patirtimi apie kokybės valdymo sistemas ir naudojamus modelius, ES reikalavimus rengiamos statistikos Kokybės ataskaitoms, atitiktį GSBPM modeliams. Diskutuota apie Statistikos tarnybų koordinuojančio vaidmens stiprinimą nacionalinėje statistikos sistemoje, detaliai informuota apie departamento vykdomus statistinės informacijos vartotojų nuomonės tyrimus ir Darbuotojų nuomonės tyrimus. Diskutuota konkrečiais klausimais su seminaro dalyviais, atsakyta į juos dominančius klausimus.

Antrojo seminaro metu aptarti kainų statistikos rengimo klausimai. Pateikta informacija apie kainų statistikos organizavimą departamente, pristatytas paslaugų kainų indeksų skaičiavimo teisinis pagrindas, skaičiavimo istorija ir procesas. Detalizuoti metodologijos, techninių skaičiavimų klausimai, respondentų atrankos, svoriai, duomenų teisingumo patvirtinimas. Taip pat pristatyti alternatyvūs kainų rengimo būdai, tolimesni planai. Savo situaciją šiose srityse pristatė ir dalyvavusiųjų šalių specialistai, atsakyta į jų klausimus.