Atgal

COVID-19: Lietuvos statistika dirba karantino režimu


Nuo karantino pradžios Lietuvos statistikos departamento darbuotojai nuosekliai perėjo prie darbo iš namų. Šiuo metu iš namų dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Ir centrinis ofisas Vilniaus Gedimino prospekte, ir teritoriniai padaliniai uždaryti. Darbuotojams leidžiama lankytis tik esant būtinybei, pvz., užtikrinant informacinių sistemų, ryšių veikimą.

Visos mūsų ir tiesiogiai teiktos paslaugos – konsultavimas, statistinio raštingumo mokymai ir pan., nuo šiol teikiamos tik per nuotolį. Nepaisant to – išliekame prieinami visuomenei, galite kreiptis įprastu darbo laiku Oficialiosios statistikos portale ar Lietuvos statistikos departamento svetainėje skelbiamais mūsų telefonais, el. pašto adresais ar tiesiog Lietuvos statistikos departamento facebook‘o paskyroje.

Mūsų tikslas – pertvarkyti savo veiklą taip, kad statistinės informacijos vartotojai nepajustų jokių neigiamų pokyčių – toliau teikti paslaugas – skelbti informaciją Oficialiosios statistikos portale, atsakinėti į vartotojų užklausas, ugdyti moksleivių statistinį raštingumą, pagal galimybes kuo greičiau reaguoti į informacinius visuomenės poreikius.

Plačiau: COVID-19: Lietuvos statistika dirba karantino režimu.


Ar laiku paskelbsime statistinę informaciją?

Lietuvos statistikos departamentas dės visas pastangas skelbti statistinę informaciją visuomenei pagal Oficialiosios statistikos portalo kalendorių, kaip yra numatyta Oficialiosios statistikos programoje. Apie bet kokią vėlavimo riziką informuosime iš anksto.

Mūsų prioritetas – mėnesiniai pranešimai, operatyviai parodantys pokyčius šalies ekonomikoje. Per ateinančius du mėnesius planuojame paskelbti pranešimus apie kainų indeksus, mažmeninės prekybos ir maitinimo, pramonės įmonių veiklos, užsienio prekybos, taip pat verslo ir gyventojų nuomonių pokyčius per mėnesį, infliacijos prognozes. Papildomai parengsime operatyvią informaciją apie veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokyčius – jau dabar gauname informaciją apie užsidarančias, stabdančias veiklą įmones. Tikimės užčiuopti ir migracijos srautų pokyčius ar ūgtelėjusias maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvartas. Visa tai kuo skubiau skelbsime visuomenei. Tai mūsų įsipareigojimas šiuo sudėtingu laikotarpiu.


Kaip užtikrinsime statistinių duomenų surinkimą ir informacijos parengimą?

Reaguodami į radikaliai pasikeitusias sąlygas, skubiai perorganizavome statistinių duomenų surinkimo procesus, atsisakydami bet kokios tiesioginio kontakto galimybės. Ėmėmės prevencinių priemonių užtikrinti statistinių duomenų ir jų pagrindu parengtos statistikos kokybę ir savalaikiškumą.  

Siekdami užtikrinti nenutrūkstamą administracinių duomenų gavimą, bendradarbiaujame ir koordinuojame veiksmus su administracinių duomenų teikėjais.

Vienas didžiausių iššūkių – įvertinti šalies infliaciją pandemijos laikotarpiu. Siekdami apsaugoti savo darbuotojus, kas mėnesį registruojančius kainas daugiau nei 4000 prekybos ir paslaugų įmonių, ir sumažinti viruso plitimą, bendradarbiaujame su prekybos tinklais dėl pagalbos surenkant mums reikalingus kainų duomenis. Šiuo sudėtingu laikotarpiu ši užsimezgusi partnerystė ypatingai svarbi.


Kas keičiasi statistinių tyrimų respondentams?

Esame dėkingi tyrimuose dalyvaujančioms įmonėms, kurios šiomis sudėtingomis sąlygomis nustatytais terminais teikia statistinius duomenis, bendradarbiauja su mūsų specialistais. Respondentų pateikti duomenys yra ypač svarbūs užtikrinant trumpojo laikotarpio statistinės informacijos kokybę, kai dar nėra prieinami administracinių duomenų šaltiniai. 

Skatiname respondentus statistines ataskaitas teikti elektroniniu būdu, informuoti apie laikinai stabdomą veiklą. Įmonei laikinai sustabdžius veiklą, kviečiame pateikti statistines ataskaitas nelaukiant termino.

Pas statistiniams tyrimams atrinktus gyventojus mūsų klausėjai balandį nesilankys. Gavusiuosius Lietuvos statistikos departamento laišką kviečiame pildyti statistines anketas internetu, pateikti informaciją klausėjui nurodytu telefonu arba klausėjui pačiam paskambinus telefonu.

Plačiau: e.Statistika verslui ir e. Statistika gyventojams.


Statistinio raštingumo ugdymas per nuotolį. Kviečiame jungtis moksleivius!

Kas savaitę, nuo trečiadienio iki trečiadienio skelbsime lengvesnio turinio testus, bus ir prizų! Sekite mus facebook‘e arba apsilankykite moksleiviams skirtame Oficialiosios statistikos portalo puslapyje.

Lietuvos statistika siūlo mokytojams ir moksleiviams naudotis užduotimis, kurios buvo parengtos šių metų Europos statistikos konkursui. Šias užduotis pateikiame pdf* formatu. Užduotys skirtos 8─12 klasių moksleiviams. Siūlome prisiminti ir mūsų anksčiau parengtą virtualią pamoką.

Plačiau: statistikos užduotys moksleiviams ir mokytojams.


COVID-19 statistikoje. Interaktyvių žemėlapių rinkinys

Parengėme interaktyvių žemėlapių rinkinį, leidžiantį analizuoti įvairius su Covid-19 viruso pandemija susijusius statistinius duomenis. Žemėlapių rinkinyje pateikiame kitų autorių sukurtus žemėlapius su operatyvia COVID-19 informacija Vilniuje, Lietuvoje ir pasaulyje ir naujausią turimą oficialiąją statistiką apie šalies gyventojus, jų sudėtį, tankį, sergamumą kai kuriomis lėtinėmis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigas ir jų personalą, taip pat tiesiogiai nuo karantino nukentėjusio verslo situaciją atspindinčius rodiklius.

Plačiau: žemėlapių rinkinys.
 

Visa aktuali informacija – Oficialiosios statistikos portale.