Atgal

COVID-19 statistika – išsamiau ir tiksliau


Nuo vasario 11 dienos keičiasi COVID-19 statistikos pateikimas visuomenei. COVID-19 pandemijos statistika bus rengiama iš pirminio duomenų šaltinio – e. sveikatos sistemos (ESPBI IS). Operatyvi praėjusios paros ataskaita bus papildyta dar detalesne statistika, duomenys pateikiami įvairiais pjūviais. Tai leis visuomenei geriau suprasti esamą padėtį šalyje ir palyginti ją su kitomis valstybėmis. 

„Šiuo metu COVID-19 statistika ir situacijos stebėsena yra gyvybiškai svarbi šaliai vadovaujantiems ir sprendimus priimantiems žmonėms, verslui, visiems Lietuvos gyventojams. Atsakingai rengėmės pateikti operatyvią ir tikslią statistiką, kuri atitiktų sprendimų priėmėjų ir gyventojų poreikius“, – sako Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Pradėjus duomenis skelbti iš pirminio šaltinio bus išvengta neatitikimo tarp faktinio įvykio ir skelbiamų duomenų, užtikrinama duomenų kokybė. Rodikliai skaičiuojami pagal su kitomis institucijomis suderintą skelbimo tvarką, remiantis operacijų vadovo sprendimais bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir ekspertų rekomendacijas. 

Pagrindiniai pokyčiai kasdieninėje operatyvios COVID-19 statistikos ataskaitoje:

  • Savivaldybių spalvinės zonos (žemėlapis) nuo šiol bus keturios, pagal LR Vyriausybės patvirtinto Laipsniško karantino režimo ribojimų keitimo plano rodiklius: 1) naujų atvejų skaičių per 14 d. tenkantį 100 tūkst. gyventojų 2) teigiamų diagnostinių tyrimų dalį nuo visų atliekamų tyrimų per 7 d. Į ataskaitą įtrauktas ir pandemijos pagreitis, parodantis, kaip keičiasi (didėja ar mažėja ir kaip stipriai) paros naujų patvirtintų atvejų skaičius (greitis).

  • Įtrauktas bendras galimai imunitetą turinčių asmenų skaičius, skaičiuojamas susumavus abiejomis dozėmis vakcinuotų ir liga persirgusių asmenų skaičius.

  • Sergančiųjų skaičius išskirtas į 1) deklaruotą sergančiųjų skaičių ir 2) statistinį sergančiųjų skaičių. Deklaruotas sergantysis – tai asmuo, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, bet ligos kortelė dar neuždaryta, ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis – tai asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Pastarasis rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga aktyvia COVID-19 ligos forma, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, naujausiais duomenimis, statistinis sergančiųjų skaičius sudaro 11 096, o deklaruotas e. sveikatoje – 62 586. Statistinis skaičius yra mažesnis būtent dėl tos priežasties, kad pasveikusiais jie pripažįstami po 28 d., net jei e. sveikatoje įrašo apie pasveikimą nėra. Atkreiptinas dėmesys, kas sergančiųjų ilgesnį laiką tikrai yra, tačiau statistiškai jie didelės įtakos neturi.

  • Išsamiai pateikta laboratorinių tyrimų statistika (tyrimų bei teigiamų atsakymų skaičiai) pagal šiuos tyrimų tipus: PGR (molekulinės diagnostikos tyrimas aptinkantis viruso genetinę medžiagą), antigeno testas (aptinkantis viruso baltymus), serologinis (kraujo) antikūnų testas (aptinkantis susiformavusį imunitetą virusui).

  • Su COVID-19 liga susijusių mirčių rodikliai pateikti pagal tris skirtingus apibrėžimus: du – pagal medicininį mirties liudijimą (siauresnis ir platesnis apibrėžimas) ir vieną – atsižvelgiant į teigiamą diagnostinį tyrimą ir asmens mirties datą. Pirmasis rodiklis parodo mirusių asmenų, kurių mirties liudijime gydytojai kaip pagrindinę mirties priežastį nurodė COVID-19 ligą. Antrasis rodiklis papildomai apima ir kitus mirties atvejus, kuriuose pagrindinė, tiesioginė, tarpinė mirties priežastys ar kita svarbi patologinė būklė gydytojų buvo nurodyta COVID-19 liga arba koronavirusas. Trečiasis rodiklis mirties aspektą leidžia vertinti plačiau, kaip rekomenduoja PSO, jis aprėpia beveik visus atvejus, kuomet asmuo mirė turėdamas ne senesnį nei keturių savaičių teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą. Detalūs rodiklių skaičiavimo aprašymai ir išimtys bus pateikti kartu su pačiais rodikliais. Naujausiais duomenimis, iš viso nuo pandemijos pradžios nuo COVID-19 ligos mirusių žmonių skaičius sudaro 3 013, mirusiųjų, kai COVID-19 liga pažymėta kaip tarpinė priežastis, skaičius sudaro 5 192, o mirusiųjų, turint ne senesnį nei keturių savaičių teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą, skaičius – 5 840. Atkreipiame dėmesį, kad išorinės mirties priežastys neįskaičiuojamos.

  • Įtraukti bendri izoliacijoje esančių, dėl didelės rizikos sąlyčio izoliuotų ir per praėjusią parą atvykusių iš paveiktų šalių asmenų, kuriems taikoma izoliacija, skaičiai. 

Didžioji duomenų dalis imama iš pirminio šaltinio – e. sveikatos sistemos (ESPBI IS). Keturis rodiklius Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) Lietuvos statistikos departamentui pateiks iš savo valdomos Užkrečiamų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS): per praėjusią parą epidemiologiškai ištirtus atvejus, bendrą izoliacijoje esančių asmenų skaičių, per praėjusią parą atvykusių iš paveiktų šalių, kuriems taikoma izoliacija, skaičių ir per praėjusią parą izoliuotų dėl didelės rizikos sąlyčio turėjimo asmenų skaičių.

Šie duomenys bus atnaujinami ir skelbiami kasdien 9.30 Oficialiosios statistikos portale ir siunčiami žiniasklaidai. 

Vizualiai duomenys pateikiami švieslentėse.