Atgal

Darbo rinkos statistika apie Europos Sąjungos įmones


Darbo rinkos statistikos apie Europos Sąjungos įmones vartotojai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami pareikšti savo nuomonę užpildant klausimyną.

Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) šiuo metu peržiūri palyginamų duomenų apie darbo užmokestį, darbo sąnaudas ir laisvas darbo vietas rengimo sistemą. Šie duomenys padeda ES parengti atitinkamą politiką kainų stabilumo, lyčių lygybės ir kitose srityse, taip pat padeda piliečiams suprasti ir palyginti situaciją įvairiose ES valstybėse narėse.

Eurostatas šia apklausa siekia atsižvelgti į vartotojų poreikius, išplėsti tyrimo sritis įtraukiant dar neįtrauktas ekonomikos dalis ir įgyvendinti kitus lūkesčius.

Visos galimos suinteresuotos šalys (institucijos, organizacijos ir piliečiai) kviečiamos pareikšti savo nuomonę iki 2022 m. gegužės 4 d.


Daugiau informacijos apie šią apklausą

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13266-European-labour-market-statistics-on-businesses-LMB-/public-consultation_en


Apklausos anketa

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LMBstatisticsOpenConsultation2022