Atgal

Dėl Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionų statistinių rodiklių skelbimo ir perdavimo Europos Komisijai (Eurostatui)


Reaguodami į viešoje erdvėje kylančias diskusijas dėl statistinių rodiklių pagal naujuosius Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus, teikiame trumpą išaiškinimą apie šių rodiklių skelbimą ir perdavimą Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui).


2016 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ buvo sudaryti du regionai: Sostinės regionas iš Vilniaus apskrities savivaldybių bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių.

2016 m. lapkričio 21 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2016/2066, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai. Vadovaudamasi šiuo reglamentu Lietuva nuo 2018 m. pradėjo rengti ir teikti Komisijai (Eurostatui) ES teisės aktuose numatytus rodiklius pagal naujuosius statistinius regionus.


Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamentas:

  • rengia ir Oficialiosios statistikos portale skelbia statistinius rodiklius pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus. Jau yra paskelbta didelė dalis gyventojų ir socialinės, verslo, mokslo ir technologijų, ūkio ir finansų, transporto, užsienio prekybos ir žemės ūkio statistikos rodiklių pagal naujuosius regionus.
  • siunčia Eurostatui pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus parengtus 2016–2017 m. rodiklius vadovaudamasis ES teisės aktuose nustatytais statistinės informacijos perdavimo terminais (žr. kalendorių) Eurostato pateiktuose rodiklių perdavimo šablonuose. Jau pateikti apgyvendinimo įstaigų, išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei jos darbuotojų ir tyrėjų skaičių, suaugusiųjų ir vaikų sveikatos, materialinio nepritekliaus rodikliai, informacija apie įmonių padalinių, darbuotojų skaičių, atlyginimus.

Eurostatas, gavęs visų ES šalių, privalančių teikti statistinius rodiklius NUTS 2 lygiu, ir atlikęs perduotų duomenų validaciją (tinkamumo patvirtinimo procedūrą), skelbia visų šalių, įskaitant Lietuvos, rodiklius – šiuo metu Eurostato duomenų bazėje jau yra paskelbta 2016–2017 m. statistinė informacija apie gyvulių skaičių.

Atkreipiame dėmesį, kad regioniniai BVP rodikliai pagal reglamentą bus perduoti Eurostatui gruodžio mėn. Turėdamas visų šalių rodiklius, Eurostatas juos perskaičiuos pagal perkamosios galios standartą.

  • Iki š. m. gruodžio pabaigos Lietuvos statistikos departamentas Eurostatui perduos visus ES teisės aktų reglamentuojamus naujųjų regionų 2016–2017 m. rodiklius, kurie Eurostato duomenų bazėje atsiras šiam atlikus gautos informacijos validaciją.

Rodiklių laiko eilutes perskaičiuoti ir perduoti Eurostatui numatyta iki 2020 m. sausio 1 d.


Daugiau informacijos apie regionus skelbiame Oficialiosios statistikos portalo skyriuje „Regioninė statistika“ (osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-temas).

Statistinių rodiklių ieškokite: Pagrindinių regioninių rodiklių lentelėje, Rodiklių duomenų bazėje pasirinkę filtrą „Pagal regioną“.

Informacinį pranešimą apie naujausius statistinius rodiklius pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus skelbsime gruodžio 14 d.

 

Pasiteirauti:

Jolita Lisauskaitė
Tel. (8 5) 236 4727
El. p. jolita.lisauskaite@stat.gov.lt