Atgal

Duomenų analitikams – dar keli įdomūs rinkiniai


Statistikos departamentas, reaguodamas į vartotojų lūkesčius, aktyviai imasi duomenų atvėrimo. Atveriami duomenų rinkiniai iš statistinių tyrimų, administracinių šaltinių, taip pat padedama kitoms institucijoms atverti savo duomenis.

Nuo šiandien 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo atviri geoerdviniai duomenys (seniūnijų, 1 km, 500 m, 250 m ir 100 m gardelės) pasipildė informacija apie gyventojų užimtumą, aktyvumą darbo rinkoje, profesijas bei ekonomines veiklas.

Tokia informacija leidžia įvairiau analizuoti teritorijas ir suteikia daugiau žinių apie ją. Tarkime, atviruose 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenyse galime surasti, kad Kietaviškių seniūnijoje gyvena 1297 gyventojai, iš jų 666 moterys, 631 – vyrai. Didžiausia gyventojų grupė pagal amžių – 50–54 metų. Tokio amžiaus gyventojų Kietaviškių seniūnijoje – 113. Aukštąjį išsilavinimą įgijęs 171 gyventojas. 128 gyventojai yra kitos tautybės nei Lietuvos. 619 gyventojai dirba. Didžioji dauguma – nekvalifikuoti darbininkai. 49 yra savarankiškai dirbantys. Didžioji dauguma – 186 dirba pramonėje.

Be šių duomenų vartotojams atverta daugiau nei šimtas duomenų rinkinių iš Statistikos departamento atliekamų tyrimų.

Statistikos departamentas kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu padeda ir kitoms institucijoms atverti savo duomenis.

Atvirų duomenų portale duomenis planuoja atverti daugiau nei 140 organizacijų. Jau įkelta daugiau nei 1 400 duomenų rinkinių.

Naujausias duomenų rinkinys, atvertas padedant Statistikos departamentui, – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose „Horizon 2020“, „Horizon Europe“.

Atviri duomenys – tai itin detalūs duomenys, kuriems pritaikytas konfidencialumo principas ir kurie yra neatlygintinai prieinami visiems norintiesiems.