Atgal

Informacijos saugumas – statistikos prioritetas


Lietuvos statistikos departamento informacijos saugumo valdymo sistema pakartotinai sertifikuota pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartą. Tai reiškia, kad institucija ir jos informacijos saugumo valdymo sistema yra patikima ir atitinka oficialiosios statistikos rengimo ir valstybės duomenų valdysenos srityje keliamus reikalavimus.


LST EN ISO/IEC 27001:2017 – tai tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugumo valdymo sistemai. Jis naudojamas, kad organizacija galėtų įvertinti rizikas ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones apsaugoti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartas apima visus informacijos tvarkymo aspektus: nuo kompiuterių duomenų iki pokalbių viešose vietose, įskaitant fizinę apsaugą ir pirminį personalo patikrinimą. LST EN ISO/IEC 27001:2017 padeda užtikrinti veiklos tęstinumą, susiklosčius beveik visoms įmanomoms aplinkybėms: kilus gaisrui, potvyniui, dingus informacijai, pažeidus konfidencialumo reikalavimus, įsilaužimo ar net terorizmo atveju. Palaikydamas informacijos saugumo valdymo sistemą, Lietuvos statistikos departamentas įgyvendina informacijos saugumo politiką, kuri apima visus duomenų saugojimo būdus bei aspektus.

LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto privalumai:

  • užtikrinamas informacijos patikimumas, prieinamumas ir konfidencialumas;

  • standartas apima rizikos valdymą, saugos politikos principus, fizinę ir aplinkos saugą, prieigos kontrolę, komunikacijos ir operacijų valdymą, incidentų valdymą, verslo ir veiklos tęstinumo užtikrinimą, išteklių ir turto valdymą, teisės aktų atitikimą;

  • įgyjamas suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas organizacija;

  • užtikrinamas teisinių ir kitų reikalavimų valdymas.