Atgal

Karaimų statistinio tyrimo pristatyme – išsamus tautos paveikslas


Birželio 15 d. Lietuvos statistikos departamente buvo pristatyti Karaimų statistinio tyrimo rezultatai. Tai išskirtinis tyrimas, kuriuo siekta surinkti išsamią informaciją apie unikalią mažytę karaimų tautą, gyvenančią Lietuvoje daugiau nei 600 metų ir per šimtmečius išlaikiusią savo kalbą, religiją, papročius ir tradicijas.

Statistinio tyrimo rezultatus pristatė Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Masiulaitytė-Šukevič. Susitikime dalyvavo Karaimų statistinio tyrimo vadovė Vanda Vaitekūnienė, karaimė, muzikologė, knygos „Gyvenimas karaimų dainose“ autorė Karina Firkavičiūtė, Lietuvos diplomatė, vertėja, žurnalistė, humanitarinių mokslų daktarė Halina Kobeckaitė, kiti karaimų bendruomenės nariai, tarp kurių buvo ir Lietuvos statistikos departamento darbuotojų. Taip pat Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė, žiniasklaidos atstovai.

Susitikimo metu pristatyti 2022 m. pradžioje atlikto tyrimo rezultatai – karaimų tautybės asmenų skaičius,  demografinės charakteristikos, gimtoji kalba ir kitos mokamos kalbos, išpažįstamas tikėjimas, išsilavinimas, ekonominis aktyvumas, gyvenimo sąlygos, sugyvenimas su kitomis tautomis, laisvalaikis ir kt.

Karaimų tautos atstovė K. Firkavičiūtė akcentavo, kad mažytė karaimų tauta yra išlaikiusi savo kalbą, tikėjimą, vertybes. Ir tai rodo tyrimo rezultatai. Kiekvienas bendruomenės narys didžiuojasi savo kilme ir stengiasi būti tikru savo tautos ambasadoriumi.

Kalba yra vienas iš tų dalykų, kurie jungia tautą, padeda išlaikyti jos savitumą. Nemažai statistinio tyrimo apklausos klausimų buvo skirta karaimų kalbai. Ja pasaulyje kalba vos 30 žmonių, gyvenančių Lietuvoje. Karaimų kalba įrašyta į UNESCO nykstančių kalbų sąrašą, todėl siekiant ją išsaugoti stengtasi surinkti apie ją kuo daugiau duomenų. Karaimų buvo klausiama: kiek moka karaimų kalbą, ar laiko ją savo gimtąja kalba, kur kalba karaimiškai, o jei nemoka karaimų kalbos – ar norėtų jos mokytis, pagrindinės kliūtys, kurios trukdo išmokti karaimų kalbos.

Apklausoje dalyvavo 118 namų ūkių, kuriuose gyveno nors vienas karaimų tautybės gyventojas. Apklausti 196 karaimų tautybės gyventojai, iš jų – 22 vaikai. Panašus tyrimas buvo atliktas ir 1997 m., todėl duomenis galima palyginti.
 

Trumpas tyrimo pristatymas

Pranešimas spaudai

Leidinys apie karaimus

Daugiau apie karaimų tyrimą