Atgal

Keičiasi Lietuvos statistikos darbuotojų telefonų numeriai


Informuojame, kad nuo šių metų birželio 1 d. keičiasi visų Lietuvos statistikos departamento darbuotojų telefonų numeriai. Atsisakoma fiksuoto telefono ryšio operatoriaus paslaugų ir pereinama prie judriojo telefono ryšio.   

Dėl statistinės informacijos suteikimo, informacijos žiniasklaidai skambinkite Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus telefonu – +370 689 76 725.

Įstaigos sekretoriatas – +370 656 97 121.

Dėl oficialių pažymų apie kainų pokyčius ir pan. – +370 655 42 038.

Pasiteirauti dėl klasifikatorių – +370 613 31 730.

Dėl e. statistikos sistemos: +370 687 82 325, +370 650 77 491.

Dėl ataskaitų pildymo ūkio subjektams: +370 655 47 051, +370 655 50 876, +370 687 47 219.

Dėl gyventojų apklausų prašome skambinti telefonais: +370 607 94 312, +370 607 51 962, +370 607 94 394.

Keičiasi kontaktinė informacija Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, Oficialiosios statistikos portale, atsakingų darbuotojų kontaktai Rodiklių duomenų bazėje taip pat pakeisti.

Judriojo telefono ryšio paslaugą departamentui teikia UAB „Bitė Lietuva“. Skambučiai Lietuvos statistikos departamento numeriais apmokestinami pagal skambinančiojo operatoriaus nustatytus tarifus.