Atgal

Kokia oficialioji statistika bus rengiama 2022-aisiais?


Lietuvos statistikos departamentas kviečia visuomenę susipažinti su Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies projektu. Oficialiosios statistikos programa – Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pavedamų atlikti visuomenės reikmėms ir viešajam administravimui reikalingų statistinių tyrimų metinis sąrašas.

Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies projekte numatytus statistinius tyrimus atliks Lietuvos statistikos departamentas ir 18 kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų. Programoje numatyta atlikti apie 300 statistinių tyrimų, kurie suskirstyti į penkias sritis: demografinė ir socialinė statistika, makroekonomikos statistika, verslo statistika, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistika, kitų sričių statistika.

Lietuvos statistikos departamentas 2022 m. visuomenei pateiks galutinius 2020 m. atlikto Lietuvos Respublikos žemės ūkio surašymo ir išankstinius Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų visuotinio surašymo, atlikto statistinių ir administracinių duomenų pagrindu, bei Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinio tyrimo rezultatus. Siekiant išsiaiškinti, kiek smurtas paplitęs visuomenėje, 2022 m. bus paskelbta Gyventojų saugumo statistinio tyrimo, atlikto 2021 m., statistinė informacija apie įvairių rūšių smurto paplitimą, asmenis, patyrusius smurtą.

2022 m. bus atliktas Gyventojų sveikatos ir gyvenimo kokybės statistinis tyrimas, kurio tikslas – parengti statistinę informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir negalią, sveikatos būklę lemiančius veiksnius, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, gerovę, socialinį ir kultūrinį aktyvumą. Statistinio tyrimo rezultatai bus paskelbti 2023 m.

2022 m. bus atliktas kas 6 metai vykdomas Suaugusių asmenų švietimo statistinis tyrimas, kurio tikslas – parengti statistinę informaciją apie suaugusių asmenų formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą.

2022 m. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdamos statistinę informaciją, prisidės prie įvairių sričių nacionalinių plėtros programų ir tarpinstitucinių veiklos planų vykdymo ir įgyvendinimo.


Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir siūlymus dėl 2022 m. numatytos rengti oficialiosios statistikos – rodiklių, jų dimensijų, teritorinio lygmens, sklaidos būdų ir pan. Atsižvelgdami į finansines galimybes bei galiojančius teisės aktus, svarstysime galimybes įgyvendinti pateiktus pasiūlymus. Laukiame Jūsų pasiūlymų iki rugpjūčio 1 d. el. paštu edita.zelevaite@stat.gov.lt.


Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies projektas (XLSX)