Atgal

Lietuva kartu su partneriais laimėjo ES Dvynių programos projektą Jordanijoje


Birželio 15 dieną Jordanijos planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija informavo, kad vadovaujant Danijos statistikos tarnybai, Lietuvos statistikos departamentas, kaip jaunesnysis partneris, kartu, Vokietija, Italija ir  Suomija (dalyvaujanti šalis),  laimėjo Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą Jordanijoje „Jordanijos statistikos departamento pajėgumų, susijusių su statistinių duomenų rinkimu, analize ir ataskaitų teikimu, stiprinimas pagal tarptautinę ir Europos geriausią praktiką“. Projektą, kuris tęsis du metus, kartu su partneriais iš minėtų šalių, įgyvendins Lietuvos statistikos departamentas.

Pagrindinis šio projekto tikslas – padėti Jordanijos statistikos departamentui įdiegti integruotas administracinių duomenų sistemas įvairių sričių oficialiajai statistikai rengti, stiprinti gebėjimus, vertinant mažas sritis, ir padėti sukurti strategiją darbui su trūkstamais duomenimis. Europos Komisija projektui įgyvendinti skiria 1,5 milijonus eurų.