Atgal

Lietuva prisidės prie profesionalių statistikų rengimo Europoje


Pirmą kartą atstovė iš Lietuvos buvo išrinkta į Europos oficialiosios statistikos magistro laipsnio (angl. European Master In Official Statistics, EMOS) vertinimo komitetą. Ja tapo Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės statistikos skyriaus vedėja Inga Masiulaitytė-Šukevič.

„Tai mūsų darbuotojų profesionalumo ir aukštos kompetencijos įvertinimas Europos mastu. Didžiuojamės, kad prisidedame prie profesionalių statistikų rengimo Europoje“, – teigė departamento generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė.

I. Masiulaitytė-Šukevič Lietuvos statistikos departamente dirba jau penkiolika metų. Karjerą pradėjo Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriuje, vėliau tapo Demografijos ir migracijos statistikos skyriaus vedėja, šiuo metu vadovauja Metodologijos ir kokybės statistikos skyriui. Ekspertė Vilniaus universitete baigė statistikos bakalauro ir magistro studijas bei įgijo fizinių mokslų srities daktaro laipsnį.

I. Masiulaitytė-Šukevič turi patirties tarptautinėse organizacijose, o nuo šių metų vasaros priklauso ir EMOS komitetui.

EMOS – tai tarptautinis Europos statistikos rengėjų ir universitetų tinklas, kurio tikslas – parengti aukšto lygio oficialios statistikos specialistus Europoje. EMOS komisija, kurioje darbuojasi ir I. Masiulaitytė-Šukevič, vertina universitetų magistro laipsnio statistikos specialistų mokymosi programas pagal nustatytus kriterijus. Įvertintai universiteto studijų programai ketveriems metams suteikiama EMOS žyma, užtikrinanti kad programa parengta kartu su oficialiosios statistikos rengėjais atsižvelgus į besikeičiančią situaciją darbo rinkoje. Tai leidžia universitetams parengti specialistus pagal darbo rinkos poreikius. Šias studijas baigusiems užtikrinamos didesnės galimybės įsidarbinti Europos institucijose, rengiančiose oficialiąją statistiką: Eurostate, Europos statistikos sistemos institucijose, Europos centriniame banke ir kt.

EMOS žyma patvirtintos statistikos magistro studijų programos įgyvendinamos daugiau nei trisdešimtyje universitetų ir apima dvidešimt Europos šalių. Lietuvos universitetuose ši programa neįgyvendinama.

EMOS – tai puikaus mokslo bendruomenės ir statistikos rengėjų bendradarbiavimo pavyzdys. EMOS studijos leidžia sumažinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos. Būsimi specialistai ir studentai mokomi to, ko jiems tikrai prireiks dirbant statistikos rengimo institucijose. EMOS ne tik pritaiko statistikų studijų programas šiandienos poreikiams, tačiau organizuoja įvairius mokymus bei stažuotes statistikos rengimo institucijose, stengiasi, kad ateinanti statistikų karta turėtų reikiamas žinias ir įgūdžius.