Atgal

Lietuvos statistikos departamento ekspertai dalinsis patirtimi su Baltarusijos kolegomis


Jungtinis Danijos, Suomijos ir Lietuvos statistikos tarnybų konsorciumas laimėjo Dvynių konkursą projektui Baltarusijoje vykdyti. Lietuvos statistikos departamentas, kaip jaunesnysis projekto partneris, įsipareigojo dalintis patirtimi su Baltarusijos nacionalinio statistikos komiteto, Belstat, specialistais.  

Šis dvejų metų trukmės projektas sustiprins aukštos kokybės statistikos rengimo Baltarusijoje prielaidas, kad šalyje būtų priimami faktais paremti sprendimai. Projekto tikslas yra pagelbėti duomenų saugyklos, kurioje bus saugomi administraciniai duomenų masyvai, kūrimo darbuose, pasiūlyti ir sukurti įrankius, kurių pagalba būtų rengiama aukštos kokybės statistika. Tikimasi, kad statistikos rinkimo ir rengimo procesai paspartės ir pagerės, taip pat bus pasidalinta tarptautine ir Europos Sąjungos gerąja patirtimi.

Danijos statistikos tarnyba vadovaus šiam projektui ir vykdys visaapimančius projekto valdymo darbus, visos trys šalys bus atsakingos už atskiras konkrečias projekto veiklas. Lietuvos statistikos departamentas delegavo du patyrusius ekspertus, kurie vadovaus konkretiems komponentams, t. y., 2-jam komponentui „Įrankiai administracinių duomenų kokybei vertinti“ ir 4-ajam komponentui, t. y., SDMX formato taikymas skleidžiant statistinę informaciją ir ja dalinantis“.
 

 

Dvynių projekto partneriai ir ekspertai jau pasirengę pradėti konkrečius darbus, tačiau projekto pradžią stabdo situacija, susijusi su Corona virusu, todėl konkreti projekto pradžia dar nepaskirta.