Atgal

Neįgaliųjų Covid-19 statistika


Atveriamas dar vienas COVID-19 duomenų rinkinys – užsikrėtimų koronavirusu, skiepijimo, bendro imunizacijos lygio, mirčių nuo COVID-19 rodikliai, apibūdinantys trijų asmenų grupių situaciją pandemijos metu: neįgaliųjų, nedarbingų ar iš dalies darbingų asmenų, specialiųjų poreikių turinčių asmenų. Duomenų rinkinys atsinaujina kasdien ir pasiekiamas visiems, rodikliai yra operatyvūs (įtraukiami ir vakar dienos duomenys).

Trys asmenų grupės, apie kurias kalba ši statistika:

  • Negalia: asmenys iki 18 metų amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis. Grupės pogrupiai apibūdina neįgalumo lygį: lengvas, vidutinis arba sunkus.

  • Darbingumo sumažėjimas: darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas mažesnis negu 60 proc. darbingumo lygis. Grupės pogrupiai sudaryti pagal darbingumo procentą.

  • Specialieji poreikiai: asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir kurių amžius 65 metai ir daugiau. Keturi pogrupiai sudaryti pagal poreikius.

Rodikliai pateikti ir kaip absoliutūs skaičiai, ir kaip grupės procentinė dalis, taip pat galima stebėti dinamiką laike (tai padeda suprasti, ar situacija gerėja, ar blogėja).

Pateiktose iliustracijose matyti, kad nors visų grupių asmenų (neįgaliųjų, nedarbingų ar iš dalies darbingų asmenų, specialiųjų poreikių turinčių asmenų) užsikrėtimų skaičius (išreikštas procentais) panašus, vakcinacijos ir imunizacijos lygis žemesnis tų asmenų, kurių situacija sudėtingesnė.
 

 

 

 

 © Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema.
 Naudojant duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Duomenų teikėjai:

Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS)
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Gyventojų registras
Lietuvos statistikos departamentas