Atgal

Paramai gauti nebūtina nurodyti ekonominės veiklos kodą


Lietuvos statistikos departamentas gauna daug įmonių, siekiančių pasinaudoti valstybės parama nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, prašymų keisti jų ekonominės veiklos kodą statistiniame ūkio subjektų registre. Prašymai motyvuojami tuo, kad paramos gavimą administruojanti įmonė INVEGA reikalauja, jog deklaruojamas įmonės ekonominės veiklos kodas atitiktų tą, kuris yra užfiksuotas statistiniame ūkio subjektų registre.

Atkreipiame dėmesį, kad statistiniame ūkio subjektų registre statistikos reikmėms nustatomas įmonės pagrindinės veiklos kodas (pagal EVRK 2red.). Jis keičiamas tik tais atvejais, kai iš statistiniuose tyrimuose dalyvaujančių įmonių pateiktų duomenų matyti pasikeitęs veiklos pobūdis arba pačios įmonės pateikia įrodymus, jog jų pagrindinė veikla pasikeitusi. Statistiniuose tyrimuose dalyvauja tik šiek tiek daugiau nei 40 proc. įmonių, todėl gali būti, kad ne visi veiklos kodai yra atnaujinami laiku.

Atsižvelgiant į tai, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos statistikos departamento nustatomas įmonės pagrindinės veiklos kodas skiriant paramą nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui gali būti naudojamas tik kaip pagalbinis kriterijus, o ne pagrindinė sąlyga paramai gauti.