Atgal

Paskelbta 2-oji Lietuvos Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaita (2023)


Lietuvos Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaitoje panaudoti darnaus vystymosi rodikliai, kuriuos Valstybės duomenų agentūra kaip Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenai vykdyti reikalingų statistinių rodiklių rengimą ir sklaidą koordinuojanti institucija kartu su kitomis atsakingomis institucijomis rengia ir skelbia darnaus vystymosi rodiklius Oficialiosios statistikos portale. Valstybės duomenų agentūros specialistai dalyvavo rengiant šią ataskaitą. 

Daugiau informacijos rasite: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-matoma-pazanga-igyvendinant-darnaus-vystymosi-tikslus.