Atgal

Regioninės programos įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse mokymo kursai verslo registro klausimais


Sausio 28–31 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta regioninės programos įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse („Statistics through Eastern Partnership“) mokymo kursai Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos statistikų tarnybų atstovams dėl verslo registro.  

Šių mokymų tikslas yra užtikrinti, kad šalių partnerių statistikos institucijos būtų supažindintos ir taikytų pagrindines ES reglamento ir rekomendacijų vadovo dėl statistinių verslo registrų nuostatas.  Mokymai skirti aptarti bendrą situaciją ir sunkumus, su kuriais susiduria visos šalys partnerės tvarkydamos ir atnaujindamos statistinį verslo registrą, susitarti dėl regioninių statistinių verslo registrų organizavimo gairių, suderintų su ES reglamentu, ir parengti nacionalinius statistinių verslo registrų plėtros planus, suderintus su šiuo reglamentu ir ES rekomendacijų vadovu.

Mokymuose dalyvauja ekspertas Thierry'is Coulet'as, 12 Rytų partnerystės šalių nacionalinių statistikos institucijų atstovų ir 2 Lietuvos statistikos departamento ekspertai.