Atgal

Virtualusis seminaras Rytų partnerystės šalims lyčių statistikos klausimais


Liepos 7 d. pagal STEP (Statistika įgyvendinant Rytų partnerystės programą) suorganizuotas seminaras internetu lyčių statistikos klausimais Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos nacionalinių statistikos institucijų (NSI) atstovams kartu su Europos lyčių lygybės instituto (ELLI), Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, JT Moterų Europos ir Vidurio Azijos, Paris 21 sekretoriato ir Lietuvos statistikos departamento specialistais, kurie pasidalijo savo patirtimi rengiant lyčių lygybės statistiką.

Seminaro metu 32 dalyviams iš EKP Rytų šalių pristatyti Lyčių lygybės vertinimo kriterijai: lyčių lygybės indeksas, lyčių lygybės liniuotė ir vienodų galimybių liniuotė, lyčių aspekto integravimo Lietuvoje savivaldybių lygmeniu statistikos stebėsenos sistema; administracinių duomenų panaudojimas lyčių lygybės duomenų spragoms užpildyti; statistinių duomenų apie lyčių lygybės aspektus integravimas rengiant nacionalines strategijas. Statistikos departamentas pasidalijo savo patirtimi teikiant lyčių statistinius duomenis ir siekiant tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Seminaras vyko sklandžiai. Specialistai aktyviai dalyvavo įdomiose diskusijose ir reiškė savo nuomonę aktualiais lyčių statistikos, informavimo ir sklaidos, taip pat būsimų veiksmų šioje srityje planavimo klausimais.