Atgal

Šiemet birželio 1 d. įsigaliojo naujasis Oficialiosios statistikos įstatymas


Kas nauja?

  • patikslintos sąvokos,
  • aiškiau apibrėžti oficialiosios statistikos organizavimo principai,
  • patikslintos oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų bendradarbiavimo sąlygos, sustiprintas Lietuvos statistikos departamento koordinacinis vaidmuo rengiant oficialiąją statistiką,
  • suderintos įstatymo nuostatos su Europos statistikos praktikos kodeksu,
  • išplėstos oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų funkcijos,
  • įtvirtinta galimybė oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms keistis statistiniais duomenimis,
  • aiškiau apibrėžtas Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų bendradarbiavimas.


Iki šiol galiojo 1993 m. priimtas Statistikos įstatymas.