Atgal

Statistikos departamentas – valstybės duomenų ūkvedys


Nuo šių metų spalio 8 d. įsigaliojo Oficialiosios statistikos įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinamas naujas Lietuvos statistikos departamento vaidmuo ir išplečiamos funkcijos. Svarbiausias pokytis – uždegta žalia šviesa ir sukurtas teisinis pagrindas Valstybės duomenų valdysenos informacinei sistemai. 

Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistemos tikslas – gatavos duomenų valdymo platformos pagrindu sukurti bendrą erdvę, kurioje būtų apimtas visas duomenų valdymo ciklas ir užtikrintas duomenų prieinamumas valstybės reikmėms, efektyvūs mainai tarp institucijų ir dalijimasis su verslu bei mokslu, kuriant bendrąjį gėrį.

„Tai neįtikėtinas proveržis duomenų valdyme ir visiškai naujas požiūris į mūsų turimą turtą – duomenis. Anksčiau duomenis rinkdavome pagal prieš metus patvirtintą Oficialiosios statistikos programą, o prireikus operatyvesnės ar detalesnės informacijos, teisinis pagrindas mums neleisdavo šių duomenų rinkti. Geriausiu atveju jie būdavo įtraukiami į ateinančių metų programą. Jei tai operatyvi informacija, po tiek laiko ji praranda vertę. Dabar, prireikus, – iš duomenų ežero galėsime greitai ištraukti reikiamus duomenis ir parengti informaciją, trumpai tariant – įgalinsime valstybės duomenis“, – kalbėjo Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Toks duomenų valdymo sistemos efektyvumas ir nauda jau išbandyta COVID-19 pandemijos metu, kai pasitelkiant analogišką sistemą iš įvairių valstybės institucijų buvo surinkti operatyvūs ir aktualūs duomenys apie sergamumą koronavirusu, testavimo apimtis, situaciją sveikatos priežiūros įstaigose ir pan., taip pat pandemijos įtaką gyventojams, verslui ir ekonomikai.

Naujosios įstatymo nuostatos leis departamentui atlikti užsakomuosius tyrimus, nenumatytus Oficialiosios statistikos programoje. Tai leis operatyviai reaguoti į statistikos vartotojų poreikius.

Daugelį statistinių duomenų departamentas vartotojams tiesiog negalėjo pateikti dėl konfidencialumo. Pavyzdžiui, nebuvo galima skelbti įmonių sąrašų pagal jų veiklą. Po įstatymo pakeitimo konfidencialiais duomenimis nelaikomas įmonės kodas, pavadinimas, ekonominės veiklos rūšis, institucinis sektorius, nuosavybės forma.

Įstatymo pakeitimais atsisakoma popierinių formuliarų. Tai leis sumažinti statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo išlaidas.

Naująją Oficialiosios statistikos įstatymo redakciją rasite čia.