Atgal

Statistikos rengimas – visų atsakomybė


Paskutiniais duomenimis, vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, buvo 298 EUR. Iš šios sumos 94 EUR buvo skiriami maistui, 42 EUR – būstui ir mokesčiams. Mažiausiai skiriama švietimui – vos 2 proc. Didžiuosiuose miestuose vartojimo išlaidos buvo beveik 100 EUR didesnės nei kaimo vietovėse.

Iš kur mes tai žinome? Nes Jūs mums tai pasakėte! Šie duomenys buvo surinkti atlikus Namų ūkių biudžetų tyrimą. Naujausi šiuo metu turimi duomenys – 2016 metų, todėl juos būtina atnaujinti.

Tyrimas leidžia įvertinti namų ūkių išlaidų lygį ir struktūrą, vartojimą įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį. Tyrimo rezultatai parodo, kaip laikui bėgant keičiasi namų ūkių ekonominės aplinkybės ir išlaidų struktūra.

Šie duomenys itin svarbūs planuojant ir priimant sprendimus:

dėl socialinių išmokų ar paramos;

jie leidžia suprasti, kiek ir kam išleidžia namų ūkiai skirtingose Lietuvos vietovėse – kaime, mieste, didžiuosiuose miestuose;

tyrimo rezultatai naudojami apskaičiuojant vartotojų kainų indeksą, kuris reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti, periodinėms išmokoms indeksuoti ir pan.;

skaičiuoti kitus makroekonominius rodiklius;

ekonomikos analizei ir projekcijoms.

Šį tyrimą atlieka visos Europos Sąjungos valstybės narės.

Šiais metais nuo gegužės mėnesio vėl vyksta namų ūkio biudžetų tyrimas. Atsitiktiniu būdu iš Gyventojų registro atrinkta apie 10 tūkst. 16 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų. Apklausoje dalyvauti atrinkti gyventojai kviečiami prisijungti prie elektroninės apklausų sistemos https://apklausos.stat.gov.lt/ ir užpildyti elektroninę anketą bei dienoraštį. Atrinktus namų ūkius, kurie neturi galimybių savarankiškai užpildyti elektroninės anketos ir dienoraščio internetu, tiesioginės apklausos būdu, iš anksto susitarus, apklausia Lietuvos statistikos departamento klausėjai. Duomenų konfidencialumas – užtikrinamas.

Nuoširdžiai dėkojame gyventojams, kurie jau sudalyvavo apklausoje. Raginame visus tyrime pakviestus dalyvauti gyventojus skirti dalelę savo laiko ir internetu ar kartu su klausėju užpildyti namų ūkių biudžetų tyrimo anketą bei dienoraštį. Visų Jūsų dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus. Kiekvienas atrinktas namų ūkis atstovauja panašių namų ūkių daliai, todėl nedalyvaujantis namų ūkis sumažina renkamų duomenų kiekį, reikalingų patikimai statistinei informacijai parengti.