Atgal

Susipažinkite su Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos projektu


2023 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo redakcija, kuria bus išplėstos Lietuvos statistikos departamento (nuo sausio 1 d. – Valstybės duomenų agentūros) kompetencijos ir funkcijos.

Įstatyme numatyta, kad Valstybės duomenų agentūra koordinuoja oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, o valstybės duomenų tvarkymą – pagal Valstybės duomenų valdysenos programą.

Kodėl reikalinga Valstybės duomenų valdysenos programa?

Ankstesnis teisinis reguliavimas neleido lanksčiai naudoti valstybės duomenų, nes jie buvo izoliuoti skirtingose sistemose, o dalijimasis duomenimis buvo teisiškai apsunkintas arba neįmanomas.

Nuo sausio Valstybės duomenų agentūra taps atsakinga ne tik už oficialiosios statistikos rengimą, bet ir už valstybės duomenų tvarkymą ir panaudojimą priimant svarbius viešojo sektoriaus sprendimus. Kuriamoje valstybės duomenų ekosistemoje saugioje aplinkoje institucijos galės atlikti įvairaus sudėtingumo analitikos uždavinius, neinvestuodamos į papildomų analitikos priemonių diegimą savo sistemose.

Naujosios programos tikslas – „įrėminti“ minėtus uždavinius viename dokumente, taip užtikrinant institucijų veiksmų su valstybės gyventojų ar įmonių duomenimis teisėtumą, skaidrumą ir viešumą.

Kaip bus tvarkomi valstybės duomenys?

Programos projekte matomas kiekvieno darbo pavadinimas, už darbo atlikimą atsakinga institucija ar įstaiga, darbo teisinis pagrindas, duomenų šaltinis, finansavimo šaltinis, kita reikiama informacija. Kiekvienų metų programą tvirtins finansų ministras.

Į programą įtraukti savo darbus galės valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ir savivaldybės įmonės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, statutinės ir kitos biudžetinės įstaigos, regionų plėtros tarybos.

Kokia programos nauda visuomenei?

Valstybės duomenų ekosistema užtikrina operatyvią ir saugią, moderniomis technologijomis atliekamą duomenų analizę. Vienas iš tokių jau įgyvendintų projektų yra COVID-19 švieslentės, kur duomenys renkami iš juos kaupiančių institucijų, sujungiami su kitais duomenimis ir pateikiami visuomenei, o informacija kasdien atnaujinama. Kiti pavyzdžiai yra neteisėtos migracijos stebėsenos ir karo pabėgėlių iš Ukrainos projektai. Šie pavyzdžiai parodo, kad jau galime viešajame sektoriuje kaupiamus duomenis panaudoti „čia ir dabar“ priimdami sprendimus.


Valstybės duomenų valdysenos programa galės būti koreguojama ar papildoma, atsižvelgiant į institucijų poreikius ar naujus uždavinius. Jeigu norėtumėte pateikti siūlymų, prašome užpildyti Valstybės duomenų valdysenos darbo poreikio anketą. Pasiūlymai bus svarstomi ir esant teisiniam pagrindui įtraukiami į programą.

Kilus klausimų dėl programos projekto kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento Veiklos ir finansų valdymo skyriaus specialistę Justiną Padvelskienę el. paštu justina.padvelskiene@stat.gov.lt arba telefonu +370 685 55 228.

Daugiau apie valstybės duomenų valdyseną rasite čia.