Atgal

Susitikimas dėl perkamosios galios paritetų programos


2020 m. sausio 23 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas, kuriame buvo aptarti statybos rinkos bei darbų kainų pokyčiai 2018–2019 m. perkamosios galios paritetų (PPG) programai vykdyti.

Statybų darbų kainos yra vienas iš komponentų PPG programoje. Susitikime dalyvavo Suomijos, Latvijos, Lietuvos (UAB „Sistela“) statybos ekspertai bei Suomijos, Latvijos ir Lietuvos statistikos institucijų specialistai, programos subrangovai – Karališkojo diplomuotų tyrėjų instituto (RICS) atstovai.