Atgal

Švenčiame Pasaulinę statistikos dieną


Didieji duomenys, valstybės duomenų ūkvedystė, eksperimentinė ir operatyvi statistika, duomenų ežerai ir eksperimentavimo platformos. Tokios sąvokos skamba Europos statistikų susitikimuose. Trečiąją Pasaulinę statistikos dieną oficialioji statistika pasitinka stovėdama didelių pokyčių akivaizdoje.

 


Pasaulinė statistikos diena „Aktualūs, patikimi ir savalaikiai duomenys būtini siekiant suprasti nuolat besikeičiantį pasaulį, kuriame gyvename. Statistika labai svarbi formuojant įrodymais pagrįstą politiką visuose sektoriuose bei visuomenėse, nepaisant kultūrinių ir istorinių aspektų ar išsivystymo lygio. Precedento neturinti koronaviruso pandemija padidino duomenų ir statistikos svarbą bei parodė, kaip duomenų susiejimas su geoerdvine informacija gali padėti mums stebėti greitai kintančią situaciją pasaulyje. <...> Investicija į duomenis ir statistiką – tai vienintelis būdas mums priimti sprendimus, reikalingus įveikti COVID-19 pandemiją ir atsigauti po jos, taip pat siekti darnaus vystymosi tikslų, numatytų iki 2030 m.” – savo laiške pasaulio statistikams rašo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas.

 

 

Pasaulinė statistikos diena Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė taip pat akcentuoja būtinybę keisti kursą ir darbo metodus.

„COVID-19 pandemija supurtė pasaulį. O mums ši krizė parodė, kaip nuo šiol turime dirbti. Sprendimų priėmėjams reikia patikimų ir operatyvių duomenų „čia ir dabar“. Ir mes turime būti pasirengę juos teikti“, – kalba dr. J. Petrauskienė.

Ji pabrėžia, kad Lietuvos statistikos departamentas imasi iš esmės naujo valstybės duomenų ūkvedžio vaidmens. „Izoliuoti ir fragmentuoti duomenys didelės vertės nekuria. Vertinga informacija gaunama jungiant skirtingų sričių duomenis, juos analizuojant, matant bendrą kontekstą, lyginant. Tuo pat metu užtikrinant tokios informacijos operatyvumą ir detalumą“, – teigia dr. J. Petrauskienė.

Netrukus startuosianti Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema, kuriama daugiafunkcės ir pajėgios duomenų valdymo platformos pagrindu, leis sukurti bendrą erdvę svarbiems valstybės duomenims. Naujoji sistema sudarys sąlygas valstybės poreikiams gauti duomenis „čia ir dabar“, efektyviai mainytis jais tarpusavyje, atsiverti verslo ir mokslo bendruomenei, sudarant sąlygas analizuoti duomenis analitinėse-eksperimentinėse erdvėse (sandbox‘uose), išplėsti visuomenei prieinamą informaciją operatyvia, eksperimentine informacija, be to, sumažės našta duomenų valdytojams atveriant savo rengiamus duomenis visuomenei, duomenis tvarkant standartizuotai, pagerės jų kokybė.

 

Panašios tendencijos vyrauja visoje Europoje. Kuriami duomenų ežerai, sudėtingos duomenų saugyklos, leidžiančios sprendimų priėmėjams operatyviai ir per vieną kanalą gauti jiems svarbius duomenis. „Tai visiškai nauja mūsų darbo kryptis. Bus sunku, bet įdomu“, – įsitikinusi Lietuvos statistikos departamento vadovė.

Valstybės duomenų valdysenos sistema

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt