Atgal

Teikiame ekspertines konsultacijas Moldovos statistikai


Š. m. balandžio 14–15, 21–22 ir gegužės 11, 13 dienomis, vykdydami Società Geografica Italiana, ONLUS (Italija), vadovaujamą ES projektą „Techninė pagalba Moldovos Respublikos nacionaliniam statistikos biurui remti“, Lietuvos statistikos departamento specialistai konsultavo Moldovos Respublikos nacionalinio statistikos biuro aukšto lygio atstovus respondentams tenkančios atsakymų naštos mažinimo klausimais. Šią veiklą planuojama baigti per birželį. Bus parengtos atitinkamos rekomendacijos atsakymų naštai mažinti.

Birželio 15–16, 18 dienomis su kolegomis iš Nacionalinio statistikos biuro buvo konsultuojamasi dėl Europos nacionalinės statistikos sistemų (ENSS): nacionalinių statistikos institutų (NSI) veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis institucijomis (ONA) bei kitomis oficialius statistinius duomenis renkančiomis institucijomis (OPOS). Nors (dėl COVID‑19 pandemijos) šie susitikimai vyko nuotoliniu būdu.