Atgal

Vadovų darbotvarkės


Lapkričio 29 d. generalinės direktorės vyriausioji patarėja inovacijoms Gita Literskė dalyvauja Seime vykstančioje konferencijoje „Parengtis 2050-iesiems – įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena Lietuvos ateičiai“.

Gruodžio 2 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė dalyvauja Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos pasitarime LRV.

Gruodžio 2 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė dalyvauja nuotoliniame statistikos ekspertų tarpiniame susitikime (Statistics Experts Interim Meeting).