Lietuvos statistikos departamente 2019 m. buvo skatinti 32 valstybės tarnautojai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įsatymo 31 str. 2 d. 1 p., 3 p. po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo 31 valstybės tarnautojui skirtos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą; 1 valstybės tarnautojui skirta skatinimo priemonė – pareiginės algos dydžio piniginė išmoka.

 

Dokumento atnaujinimo data: 2020-02-14