– „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“
 


Valstybės duomenų agentūra įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“, Nr. 02-008-P-0001.


Projektu sprendžiama problema – neišnaudojamos turimos valstybės informacinių išteklių skaitmeninimo ir integralaus valstybės duomenų panaudojimo teisėtiems tikslams galimybės, taip nesudaromos sąlygos kurti ir panaudoti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei. Problemas sprendžiama šalinant tris priežastis:

  1. Nevienodai ir netolygiai atveriami skirtingų viešojo sektoriaus sričių duomenys.

  2. Trūksta viešojo sektoriaus įsitraukimo į valdomų / tvarkomų duomenų atvėrimo ir pakartotinio jų panaudojimo procesą.

  3. Viešojo sektoriaus atveriamų duomenų branda žema, o vertė nedidelė, todėl ir jų panaudojimas menkas.


Įgyvendinus šį projektą:

  1. Bus sukurtos integracijos su daugiau kaip 300 valstybės informacinių išteklių.

  2. Juose kaupiami duomenys bus inventorizuoti, o metaduomenų pagrindu bus sukurtas metaduomenų katalogas.

  3. Integruotų valstybės informacinių išteklių duomenys bus atverti Lietuvos atvirų duomenų portale ne žemesniu nei 4 brandos lygiu.


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.