Lietuvos statistikos departamento darbuotojai 2019–2020 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendiname projekte „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001), finansuojamame iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Šio projekto metu įmonės darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose susipažindino su socialinės atsakomybės bei socialiai atsakingo verslo principais, konsultavosi socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo klausimais. Projekto rezultatas – parengtos Lietuvos statistikos departamento socialinės atsakomybės ataskaitos.