Lietuvos statistikos departamentas didelį dėmesį skiria ryšiams su vartotojais stiprinti. Vartotojams sudaromos sąlygos teikti savo siūlymus ir pageidavimus el. paštu ir internetu, reguliariai organizuojami susitikimai su vartotojais, jų mokymai.  Nuo 2005 m. reguliariai  atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Šių tyrimų metu gauta informacija išsamiai analizuojama ir numatomos priemonės kokybei gerinti. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-10-03