+ Informacijos centras

Tel. +370  689 76 725
El. paštas info@stat.gov.lt

Darbo laikas:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Informacijos centre galima pateikti prašymus, skundus ir kitus dokumentus, pasiteirauti apie statistinę informaciją. Čia organizuojamos spaudos konferencijos, susitikimai su statistinės informacijos naudotojais, kiti nedideli renginiai ir susitikimai.


_________________________________
 

+ Oficialiosios statistikos portalas

osp.stat.gov.lt

Tel. +370  689 76 725
El. paštas info@stat.gov.lt

Oficialiosios statistikos portalas – tai daugiafunkcė svetainė, kuri yra vartai į visą oficialiąją statistiką.

Portalo duomenų bazėje prieinami Oficialiosios statistikos darbų programoje numatyti rodikliai.

Oficialiosios statistikos portale pateikiami informaciniai pranešimai, leidiniai, vaizdo pranešimai, vizualiai pateikta statistika (infografikai), aktualūs straipsniai, žinutės apie Rodiklių duomenų bazėje atnaujinamus rodiklius, eksperimentinė statistika.

Informacija apie bibliotekoje esančius leidinius pateikiama elektroniniame kataloge.

Visi statistiniai rodikliai, rengiami pagal Oficialiosios statistikos darbų programą (įskaitant surašymų duomenų bazes), integruoti į portalo duomenų bazę – tai yra kitų institucijų rengiami rodikliai vartotojui pateikiami ne per nuorodas į atskiras svetaines, leidinius, pranešimus spaudai ar kt., bet būtent prieinami bendroje duomenų bazėje. Tai iš esmės pagerina jų palyginamumą ir analizę. Sudaryta galimybė kurti grafikus, žemėlapius, prireikus eksportuoti lenteles į kito formato failus, išsisaugoti asmeninėje paskyroje, prenumeruoti rodiklių atnaujinimus. Tai ypač naudinga atliekant išsamią socialinių ir ekonominių reiškinių analizę.

Oficialiosios statistikos portale sukurta Centrinė klasifikatorių duomenų bazė, Statistikos terminų žodynas, vartotojų grupėms skirti skyreliai.
 

Rodiklių duomenų bazė

Tel. +370 630 68 245, +370 631 78 021
El. p. info@stat.gov.lt

Rodiklių duomenų bazė leidžia interaktyviu būdu nemokamai susiformuoti pasirinktų duomenų lentelę.

Duomenų analizės įrankis skirtas skirtingų sričių rodikliams sujungti, sumai, skirtumui, vidurkiui, medianai, maksimaliai ir minimaliai reikšmėms apskaičiuoti. Iš vienos lentelės gali būti sukurti keli skirtingi grafikai ar žemėlapiai.
 

Naujienų prenumerata

Tel. +370  689 76 725
El. p. info@stat.gov.lt

Prisiregistravę Oficialiosios statistikos portale galite užsiprenumeruoti naujienas. Naujienas galite gauti į savo el. paštą ar kaip informacinį pranešimą į savo vartotojo paskyrą. Galite užsiprenumeruoti pranešimus spaudai, informaciją apie naujus leidinius ar naujus rodiklius, paskelbtus Rodiklių duomenų bazėje. Informaciją galite užsiprenumeruoti pagal temas.
 

Individualios užklausos

Tel. +370 689 76 725
El. p. info@stat.gov.lt

Valstybės duomenų agentūra teikia statistinę informaciją pagal individualias užklausas. Individuali užklausa – tai statistinės informacijos vartotojo prašymas pateikti statistinę informaciją. Atsakymą į užklausą rengia Valstybės duomenų agentūros skyriai. Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta statistinė informacija yra nemokama.
 

Atviri duomenys

Tel. +370 631 78 021
El. p. giedre.norvaisiene@stat.gov.lt

Valstybės duomenų agentūra, tenkindama statistinės informacijos vartotojų poreikius, sudaro galimybes gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio stebėjimo vieneto. Vartotojams gali būti pateiktos šių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos: ketvirtinio gyventojų užimtumo statistinio tyrimo, kas 5 metus atliekamo suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo, metinio pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo, metinio namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo.

Parengti atviri duomenų rinkiniai yra nemokami.


_________________________________
 

+ Centrinė klasifikatorių duomenų bazė

Tel. +370 613 31 730
El. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt

Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje kaupiami ir skelbiami tarptautiniai klasifikatoriai, nacionalinės jų versijos, nacionaliniai klasifikatoriai ir susijusi suklasifikuota informacija.


_________________________________
 

+ Leidimo pakartotinai naudoti sveikatos duomenis išdavimas

 

Norėdami pateikti prašymą išduoti leidimą sveikatos duomenims pakartotinai naudoti, kreipkitės:
tel. +370 655 42 038, el. p. sveikata@stat.gov.lt.