Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija    (OECD) Organisation for Economic Cooperation and Development

Europos centrinis bankas    (ECB) European Central Bank

Europos Laisvos Prekybos Asociacija, ELPA    European Free Trade Association

Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija    (UNECE) United Nations Economic Commission for Europe

Jungtinių Tautų statistikos skyrius    (UNSD) United Nations Statistics Division

Pasaulio prekybos organizacija    (WTO) The World Trade Organization

Pasaulinė statistikos diena JT svetainėje    http://unstats.un.org/unsd/wsd/Default.aspx

Pasaulio bankas    The World Bank

Tarptautinė darbo organizacija    (ILO) International Labour Organization

Tarptautinis statistikos institutas    (ISI) International Statistical Institute

Tarptautinis valiutos fondas    (IMF) International Monetary Fund


Dokumento atnaujinimo data: 2022-02-25