2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

59-asis pasaulio Statistikų kongresas

 

Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė rugpjūčio 24–29 d. dalyvavo Tarptautinio statistikos instituto (ISI) kas dveji metai organizuojamame Pasaulio statistikų kongrese. Šiemet tai 59-asis kongresas, kuris vyko Honkonge.

V. Lapėnienė atstovavo ES Tarybos statistikos darbo grupei pirmininkaujančiai Lietuvai ir skaitė pranešimą „Kaip ISO paremta kokybės vadybos sistema padeda stebėti ir užtikrinti kokybę statistikoje", taip pat dalyvauvo ISI Generalinės asamblėjos posėdyje, nes 2013 m. kovo mėn. buvo išrinkta ISI nare.

Į Pasaulio statistikų kongresą susirenka viso pasaulio statistikos tarnybų vadovai, mokslininkai ir statistikos vartotojai pasidalyti patirtimi ir pasikeisti nuomonėmis, aktualiomis šių dienų statistikai.

Daugiau informacijos rasite Pasaulio statistikų kongreso svetainėje adresu http://www.isi2013.hk/en/index.php.